Nữ quái giả vờ ốm yếu vào mua thuốc , trộm luôn điện thoại

Tại quầy thuốc ở Thịnh Quang - Hà Nội, nữ quái giả vờ ốm yếu vào mua thuốc, thấy điện thoại của nhân viên bán thuốc để ngay trên bàn vội lấy trộm luôn.

Nổi bật trên SKCĐ