Bị chặn đầu do đi ngược chiều, nữ tài xế quyết đứng `thi gan` gây ách tắc

Do đi ngược chiều nên bị chặn đầu, nữ tài xế nhất định đứng thi gan chứ không chịu nhường đường.

Nổi bật trên SKCĐ