Khởi tố PGĐ làm giả giấy tờ, con dấu của tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Ông Chí (Phó giám đốc công ty Ngọc Sơn) đã làm giả các văn bản, giấy tờ của các sở, ban ngành tỉnh Đắk Nông để gọi vốn thực hiện dự án trên đất công 300 ha. Từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Đọc 30s

Chính trị

Giải trí

Xã hội

Đời sống

Kinh doanh

Truyền hình

BĐS pierix