Bài viết của Anh Cúc

Vinmart đồng hành cùng người dân mùa Covid-19

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, hệ thống VinMart, VinMart+ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn mua sắm nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.