Bài viết của Hoàng Lực

Tập dưỡng sinh tâm thể sau 10 ngày khỏi nhiều bệnh

Nhờ luyện tập dưỡng sinh tâm thể đã có không ít trường hợp người khỏi bệnh nhanh một cách kỳ lạ. Dù không chút hoài nghi nhưng cảm giác trong tôi là vừa cảm phục vừa ngỡ ngàng, y như được chứng kiến một huyền thoại.