Bài viết của Kiều Đỗ

Nghiện rượu

Liệu chúng ta có đủ dũng cảm để thay đổi thông điệp cả tuyên truyền, vận động lẫn lập pháp thành: "Hạn chế uống bia rượu"