Phim Ba người đàn ông: Hãy yêu thương cha mẹ già khi còn có thể!

Chúng ta rồi cũng phải lớn, vì bố mẹ sẽ âm thầm già đi lúc nào chẳng biết. Vậy nên khi cha mẹ già chính là lúc hy vọng được con cái quan tâm chăm sóc.

Nổi bật trên SKCĐ