Vụ nước thải đổ thẳng ra sông Nhuệ: Lãnh đạo Urenco 7 nói đen, bốc mùi do...rửa sân và nước thải của dân

Lý giải về dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối xả thẳng ra sông Nhuệ, lãnh đạo Urenco 7 cho rằng, đó là do mỗi sang đơn vị...rửa sân và hệ thống ống có kết nối với các hệ thống xả nước thải sinh hoạt của dân.

Điểm nóng

Truyền hình

BĐS pierix