Ngăn chặn, đề phòng dịch Covid-19 Vĩnh Phúc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải

Nhằm ngăn chặn, đề phòng sự phát triển của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Công văn hỏa tốc ngày 17/2/, tới các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý chất thải.

Điểm nóng

Truyền hình