Sự khác biệt giữa quẩy nhạc đám cưới xưa và nay như thế nào?

Mỗi một thời điểm trong cuộc sống luôn có những màu sắc và dấu ấn riêng. Sự khác biệt giữa quẩy nhạc đám cưới xưa và nay như thế nào?

Nổi bật trên SKCĐ