bộ thông tin và truyền thông: Thủ tướng: Quyết làm cho được Chính phủ điện tử | Báo SKCD

Đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ.

Sáng ngày 8/9, làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Bộ TT&TT trong phát triển lĩnh vực quản lý để đóng góp vào khát vọng của dân tộc trong lĩnh vực công nghệ, báo chí, khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng