Chính phủ: Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, 1 người là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai | Báo SKCD

Chính phủ trước đây trong giai đoạn 1959-1980 là Hội đồng chính phủ, trong giai đoạn 1980-1992 được gọi là Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..

Chủ đề nhiều người quan tâm

Video

Mới & nóng