Đông y: Giật mình chuyện lạ ngành Y, chỉ vài năm học mót nghề, được chứng nhận “Bài thuốc Gia Truyền” | Báo SKCD

Đông y hay Y học cổ truyền Trung Quốc là một nhánh của y học cổ truyền được dự định dựa trên hơn 3.500 năm hành nghề y học Trung Quốc bao gồm nhiều hình thức khác nhau của thảo dược, châm cứu, trị liệu bằng cạo gió,

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng