Hoàng Đế Càn Long: Không phải lãnh Cung , Diên Hi mới chính là cung điện lạnh lẽo nhất | Báo SKCD

Thanh Cao Tông, Mãn hiệu Abkai Wehiyehe Huwangdi, Hãn hiệu Mông Cổ Tengerig Tetgech Khan, Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế, là Hoàng đế thứ sáu của Nhà Thanh, và là Hoàng đế Mãn Thanh thứ tư sau khi nhập quan.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng