Hoàng Hậu: Không phải lãnh Cung , Diên Hi mới chính là cung điện lạnh lẽo nhất | Báo SKCD

Hoàng hậu là danh hiệu dành cho chính thê của Hoàng đế, do Hoàng đế sắc phong. Danh hiệu này tồn tại trong thế giới đồng văn Đông Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam

Chủ đề nhiều người quan tâm

Video

Mới & nóng