hợp đồng thuê nhà: Mang 6 tỷ đồng đem trả, khổ chủ bị vu vạ thành giang hồ | Báo SKCD

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, trong đó bổ sung Điều 57a xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcvào sau Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng