Omega-3: 6 loại vitamin chức năng 'lợi bất cập hại' mà người nào cũng từng dùng đến | Báo SKCD

Axit béo Omega−3, cũng được gọi là axit béo w−3 hoặc axit béo n-3, là axit béo không no nhiều nối đôi. Các axit béo có hai đầu, một đầu là axit cacboxylic, được coi là đầu mạch, nên gọi là "alpha", và đầu methyl,..

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng