Phổ Nghi

Ái Tân Giác La Phổ Nghi hay Aisin Gioro Puyi, Hãn hiệu: Cáp Ngõa Đồ Du Tư Hãn, Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế, là vị Hoàng đế thứ 12 và là quân chủ cuối cùng của triều đại Mãn Thanh

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng