Quang Tự

Thanh Đức Tông, Hãn hiệu Ba Đạt Cổ Đặc Thác Nhĩ Hãn, tên húy là Ái Tân Giác La Tái Điềm, Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng