sản phẩm: Metar Việt Nam: Thương hiệu tin cậy cho sức khỏe người Việt | Báo SKCD

Thu hồi thực phẩm “Giảm cân họ Nguyễn”

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn lưu thông trên thị trường mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Video

Mới & nóng