Thái Giám

Hoạn quan hay quan hoạn là người đàn ông do khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục nên không thể có gia đình riêng, được đưa vào cung kín vua chúa để hầu hạ những việc cẩn mật.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng