Tin bão số 4: Cảnh báo khẩn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: Áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão | Báo SKCD

Cảnh báo khẩn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: Áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão

Thông báo hỏa tốc cảnh báo nguy cơ áp thấp đến gần biển Đông đã được gửi đi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Thông báo nhằm mục đích cảnh báo các tỉnh có phương án ứng phó bão kịp thời

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng