tuyển sinh: Ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian sơ tuyển của các trường quân đội, công an thay đổi ra sao? | Báo SKCD

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Sai phạm tại ĐH Đông Đô là dịp tốt để chấn chỉnh đào tạo tại các trường”

“Tôi cho rằng, đây là dịp tốt để chấn chỉnh lại hoạt động giáo dục tại các trường đại học. Với trường ĐH Đông Đô, Công an đang điều tra, mọi vấn đều phải nghiêm túc, minh bạc”, Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Video

Mới & nóng