Viên Thế Khải

Viên Thế Khải, tự là Uy Đình, hiệu là Dung Am; là một đại thần cuối thời nhà Thanh và là Đại Tổng thống thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời là hoàng đế duy nhất của Hồng Hiến Đế chế

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng