vinasme: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng: VINASME đề xuất giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp | Báo SKCD

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng: VINASME đề xuất giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp

VINASME thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Video

Mới & nóng