Talkshow `Hiến ghép mô tạng – quan niệm & thực tiễn”: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của người Việt

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tổ chức talkshow trực tuyến "Hiến ghép mô tạng – quan niệm & thực tiễn” nhằm giải đáp thắc mắc xung quanh vấn đề hiến tạng với ý nghĩa “trao yêu thương – nối dài sự sống”.

Nổi bật trên SKCĐ