Thế giới tiễn biệt Anh hùng Liên Xô Alexei Leonov

Người đầu tiên trong lịch sử đi bộ ngoài không gian Tổng thống Nga Vladimir Putin, NASA và các phi hành gia làm việc tại Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đều gửi lời tiếc thương đến huyền thoại vũ trụ Alexei Leonov.

Nổi bật trên SKCĐ