Thử nghiệm thả cá vào nước sông Tô Lịch đã được làm sạch và cái kết bất ngờ

Thử nghiệm thả cá vào nước sông Tô Lịch được làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor và chưa làm sạch sau đây sẽ làm bạn vô cùng bất ngờ.

Nổi bật trên SKCĐ