Sự thật bất ngờ: Thực phẩm 'không đường' không có nghĩa là không có đường

Đường là một loại carbohydrate đơn giản mà cơ thể chuyển đổi thành glucose và sử dụng làm năng lượng. Thế nhưng, ảnh hưởng của nó đến cơ thể và sức khỏe tổng thể phụ thuộc vào loại đường bạn đang tiêu thụ.

Mâm cơm an toàn

Ẩm thực

Dinh dưỡng

Truyền hình

BĐS pierix