Tin nóng: Hong Kong phát minh thiết bị phát hiện virus corona trong 40 phút

Tin nóng trong ngày 10/01/2020 có những nội dung chính sau: Cập nhật thông tin virus Corona ngày 07/02/2020; Thông quan trở lại cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Tăng ca gấp rưỡi để sản xuất khẩu trang...

Nổi bật trên SKCĐ