Tin nóng: Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng văcxin phòng SARS-CoV-2

Tin nóng trong ngày 17/03/2020 có những nội dung chính sau: Cập nhật thông tin virus Corona ngày 17/03/2020; Nguồn nước thô TP.HCM cũng đã nhiễm mặn; Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng văcxin phòng SARS-CoV-2,...

Nổi bật trên SKCĐ