Tin nóng ngày 02/01/2020: Bộ Tài chính ` Đã có 38.000 tỷ để thực hiện cải cách tiền lương`

Tin nóng trong ngày 02/01/2020 có những nội dung chính sau: Thông tin từ Bộ Tài chính: “Đã có 38.000 tỷ để tăng lương” ; Giả giấy tờ, nhóm 9x lừa hàng chục tỷ đồng từ ứng dụng vay tiền online; ...

Nổi bật trên SKCĐ