Tin Nóng: Người dân có thể chụp ảnh, quay phim cửa hàng tăng giá khẩu trang cho công an

Tin nóng trong ngày 10/01/2020 có những nội dung chính sau: Người dân có thể chụp ảnh, quay phim cửa hàng tăng giá khẩu trang cho công an; 85 cửa hàng bị xử phạt trong 1 ngày vì ‘thổi giá’ khẩu trang; ... .

Nổi bật trên SKCĐ