TP.HCM: Đề xuất tăng tối đa khung giá dịch vụ để thúc đẩy người dân mua BHYT

UBND TP.HCM đã trình bày trước HĐND TP, sáng 7/12, về quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước tại TP.HCM.
Minh Tú Minh Tú

 
TP.HCM: Đề xuất các bệnh viện đẩy mạnh chi phí khám, chữa bệnh
Đề xuất mức giá chi phí khám chữa bệnh 

Theo nội dung tờ trình, nếu được HĐND thông qua, TP.HCM sẽ thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước quy định tại thông tư số 31 năm 2018 (quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh), được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 14 năm 2019 của Bộ Y tế.
 
Tức là các giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, và các  trung tâm y tế huyện thực hiện các chức năng phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng sẽ áp dụng mức giá của bệnh viện tương đương.
 
Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Các phòng khám đa khoa khu vực, trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại nghị định 155 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế hoặc chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
 
Nếu trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu thì áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa, thuộc loại 3 của bệnh viện hạng IV và số ngày thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị.
 
TP.HCM: Đề xuất các bệnh viện đẩy mạnh chi phí khám, chữa bệnh
Việc làm này nhằm đẩy mạnh ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế

Mức giá tại thông tư 14 năm 2019 so với thông tư 37 năm 2018 không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng sang mức 1.490.000 đồng.
 
Cụ thể, mức giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4% và mức giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng bình quân 1,1%. Đối chiếu với thông tư 02 năm 2017, (quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước) mức giá tại thông tư 14 năm 2019, giá khám bệnh, ngày giường tăng khoảng 13%-15%, mức giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng khoảng 3-4%.
 
Việc thay đổi, điều chỉnh giá theo thông tư 14 sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, bởi hiện nay tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn TP.HCM gần 88%. Trong đó, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo, các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế và được Bảo Hiểm Xã Hội thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.
 
Và mục đích của việc áp dụng tối đa khung giá dịch vụ y tế tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có bảo hiểm y tế. Việc làm này sẽ góp phần thúc đẩy ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân và thấy được lợi ích, tầm quan trọng và ý nghĩa để tham gia, đảm bảo chủ trương tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, làm quỹ BHYT bền vững hơn.
 
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục