Trâu Lang Biang có vóc dáng khủng nhất Việt Nam

Giống trâu Lang Biang ở xứ này có vóc dáng khủng nhất Việt Nam, được thả vào rừng để tự sinh, tự dưỡng như thú hoang. Trâu đực không dùng để kéo cày mà dành riêng cho việc tế thần.

Nổi bật trên SKCĐ