Truy tìm lịch sử của những đôi dép huyền thoại ở Việt Nam

Không phải là những phụ kiện thời trang hợp mốt, nhưng những đôi dép này có rất nhiều ý nghĩa với đại đa số người dân Việt Nam.Nhưng có lẽ không mấy ai biết rằng, chúng ta đều đang sở hữu những đồ vật có giá trị.

Nổi bật trên SKCĐ