Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Từ năm 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ. Đây là điểm mới được thể hiện tại Bộ luật Lao động 2019.
Minh Tú Minh Tú
Cụ thể, tại Điều 94 của Bộ luật này chỉ rõ, trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
 
Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợBộ luật Lao động mới có thêm nhiều quy định liên quan đến việc trả lương (Ảnh minh họa)
 
Đây là một quy định mới chưa từng được nêu tại Bộ luật Lao động 2012. Theo đó, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp và người sử dụng lao động phải chuyển lương cho người được người lao động ủy quyền.
 
Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo Luật Việt Nam

Tin nổi bật cùng chuyên mục