Vì sao Cung Khôn Ninh lại là nơi đáng sợ nhất Tử Cấm Thành?

Trong Cố Cung ở Bắc Kinh có một nơi âm khí nặng nề, không người sinh sống, khiến người ta phải dừng bước khi đến đó. Người ta nói rằng căn nhà đó còn khiến cho những du khách cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nổi bật trên SKCĐ