Mức tiêu thụ điện toàn quốc cao kỷ lục, liệu hóa đơn điện có tăng đột biến?

Trong ngày 21/6, ngành điện Việt Nam đã đạt mức công suất và sản lượng tiêu thụ điện trên cả nước cao kỷ lục. Người dân được khuyến cáo cần sử dụng điện hợp lý, tránh xảy ra tình trạng hóa đơn điện cao đột biến.

Đọc 30s

Chính trị

Pháp luật

Giải trí

Đời sống

Kinh doanh

Thể thao

Công nghệ

Thế giới

Truyền hình