Từ ngày 1/1/2020, mức lương người lao động được tăng tối đa 240.000 đồng

Theo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mới được Thủ tướng ban hành gần đây, từ 1/1/2020 người lao động được tăng lương tối đa 240.000 đồng.

Đọc 30s

Chính trị

Pháp luật

Giải trí

Đời sống

Kinh doanh

Phóng sự

Truyền hình

PK KH