Xáo trộn nhân sự chủ chốt tại VietinBank?

Có người từ BIDV và VPBank sang, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) lập tức công bố loạt quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về công tác cán bộ.
Thiên Nam Thiên Nam
Hội đồng Quản trị VietinBank vừa có 3 quyết định nghỉ hưu và 10 quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị.
 
Theo đó, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã trao quyết định nghỉ hưu đối với bà Phạm Thị Châu - nguyên Trưởng phòng Chế độ kế toán (Khối Tài chính); bà Bùi Thị Kim Liên - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý thông tin (Khối Khách hàng doanh nghiệp - KHDN); bà Nguyễn Thị Thu Hằng - nguyên Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (Khối Nhân sự VietinBank).
 
Loạt thay đổi nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng VietinBank.
 
Đồng thời, VietinBank bổ nhiệm 10 nhân sự mới đảm nhận vị trí lãnh đạo chủ chốt tại một số đơn vị tại trụ sở chính. Đặc biệt, công tác bổ nhiệm nhân sự chủ chốt lần này có sự xuất hiện của các cá nhân đến từ Ngân hàng BIDV và Ngân hàng VPBank nắm các vị trị chủ chốt.
 
Cụ thể, bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa - Phó giám đốc Trung tâm Thẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giữ chức vụ Phó giám đốc, giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).
 
Tiếp theo, tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Phòng giao dịch Trung Kính kiêm Phó giám đốc VPBank - Chi nhánh Thăng Long giữ chức vụ Phó phòng Phát triển kinh doanh (Khối Bán lẻ VietinBank).
 
Bên cạnh đó, bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyết Minh - Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ giữ chức vụ Phó giám đốc Khối Bán lẻ kiêm Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).
 
Điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc VietinBank TP. Hà Nội giữ chức vụ Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng kiêm Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng lớn (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank).
 
Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phi - Giám đốc VietinBank Bình Xuyên giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề (Khối Pháp chế và tuân thủ VietinBank).
 
Giao nhiệm vụ phụ trách Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Khối Nhân sự VietinBank) đối với bà Đào Tuyết Mai - Phó giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực.
 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tùng - Khối KHDN VietinBank giữ chức vụ Phó phòng Khách hàng FDI và nguồn vốn quốc tế.
 
Bổ nhiệm ông Lê Xuân Nam Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank giữ chức vụ Phó phòng Phê duyệt tín dụng vừa và nhỏ.
 
Điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà - Phó giám đốc VietinBank Bắc Sài Gòn giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).
 
Điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý tiền mặt TP.HCM (Khối Vận hành VietinBank) giữ chức vụ Phó phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ (Khối Quản lý rủi ro VietinBank).
 
Được biết, năm 2018, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm 27% so với năm 2017, lần lượt đạt hơn 6.742 tỷ đồng và 5.428 tỷ đồng, suýt soát so kế hoạch điều chỉnh 6.700 tỷ đồng.
 
Ái Nhi
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục